Kontenery na odpady budowlane – kiedy zamówić wywóz gruzu?

1 year ago

Usługi wywozu gruzu i odpadów budowlanych w kontenerach to duże udogodnienie dla osób, które planują remont domu lub mieszkania. W czasie trwania prac powstają różne odpady – nie wszystkie z nich mogą trafić do sortowni, a następnie utylizacji razem ze śmieciami komunalnymi. Z myślą o ich prawidłowym zagospodarowaniu warto wynająć kontener, który pozwoli sprawne posprzątać po remoncie. Sprawdź, jak pozbyć się gruzu szybko i zgodnie z prawem.

Dlaczego odpady budowlane trzeba wywozić w kontenerach?

Odpady budowlane to śmieci, które pochodzą z prac remontowych, budowli oraz rozbiórek. Zalicza się do nich m.in. betonowe elementy konstrukcji, pokruszone cegły, fragmenty ceramiki budowlanej, materiały dociepleniowe, pokruszone płytki ścienne, części instalacji, metale, tworzywa sztuczne, a także drewno i wielkogabarytowe meble. 

 

Wywóz odpadów budowlanych podlega specjalnym procedurom, które ograniczają ich szkodliwość. Składowanie śmieci poremontowych z odpadami gospodarstwa domowego może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników komunalnych ze względu na elementy o nietypowych kształtach i wymiarach, dlatego jeszcze przed remontem warto pomyśleć o właściwym sposobie utylizacji.

Nieprawidłowe gospodarowanie odpadami – kary

Niezastosowanie się do procedur postępowania ze śmieciami poremontowymi może stanowić duże obciążenia dla portfela. Za składowanie gruzu na terenie posiadłości grozi mandat w wysokości 1 500 złotych. Wywóz gruzu do lasu lub inne miejsca niewskazane miejsca może skutkować otrzymaniem kary finansowej w wysokości do 5 000 złotych, a nawet więcej (gdy śmieci wywierają degradujący wpływ na środowisko lub zagrażają zdrowiu innych).

Skorzystaj z profesjonalnych usług wywozu gruzu

Najwygodniejszą i rozsądną opcją jest powierzenie odbioru odpadów budowlanych profesjonalistom. Na terenie Wrocławia i okolicznych miejscowości wywozem gruzu zajmuje się firma Skiprex specjalizująca się w dostarczaniu i odbiorze kontenerów na odpady poremontowe. Pojemniki budowlane na wynajem mogą zamówić zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Szeroka oferta umożliwia dopasowanie przeznaczenia i pojemności kontenerów do aktualnych potrzeb i rodzaju prac remontowo-budowlanych.

 

Wywóz gruzu w Sobótce obejmuje podstawienie wybranego kontenera, wymianę oraz odbiór śmieci poremontowych według ustaleń z klientem. Kontenery na wynajem są dostarczane jeszcze tego samego dnia.

Rodzaje kontenerów na odpady budowlane

Skiprex oferuje wynajem kontenerów w różnych wariantach gabarytowych – od 2,5 do nawet 36 m³. Przy standardowym remoncie sprawdzą się pojemniki gromadzące do 10 m³ odpadów. Warto również dopasować przeznaczenie kontenera do rodzaju generowanych odpadów, dzięki czemu np. gruz czysty w większej części może zostać poddany recyklingowi.

 

Pozostałe rodzaje kontenerów sprawdzą się przy składowaniu odpadów: opakowaniowych, gabarytowych, papy lub materiałów dociepleniowych oraz zmieszanych odpadów budowlanych (tworzyw sztucznych, drewna, części instalacji, płyt gipsowo-kartonowych). Wywóz gruzu w Smolcu, Kobierzycach lub w samym centrum Wrocławia można zamówić telefonicznie, ustalając ze Skiprex dokładny termin odbioru śmieci po remoncie.

 

Adalbert Cibor