Stosunek do ludzi starszych w Polsce i w Europie

1 year ago

Odsetek osób starszych w polskim społeczeństwie znacznie wzrasta. Szacuje się, że do 2035 roku osoby w wieku 65 lat i starsze będą stanowiły 25% całego społeczeństwa. Podobnie sprawa wygląda w całej Europie. Stosunek do ludzi starszych zależy od wielu czynników i różnie przedstawia się w Polsce i Europie.

 

Stosunek do osób starszych w Polsce

Niestety Polska nie jest krajem przyjaznym seniorom. Dawniej osoby starsze służyły społeczeństwu swoją radą i doświadczeniem. Niestety już od dawna starość przestała być powodem do dumy, stając się przedmiotem obaw oraz niepokoju. Dzisiaj przymiotnik „stary” ma pejoratywny wydźwięk. Spora część Polaków ma wobec ludzi starszych postawę dystansu, obojętności czy wręcz niechęci. W znacznej mierze wynika to z faktu, że społeczeństwo bardziej akceptuje osoby przejawiające aktywność zawodową oraz wytwarzające jakieś dobra. Mają wówczas określony prestiż i własne dochody czują się potrzebni. Niestety współczesne badania pokazują, że większość seniorów w Polsce spędza czas w domu oglądając telewizję czy słuchając radia, a tylko połowa z nich czyta książki czy prasę. Osoby starsze w Polsce są bardzo mało aktywnie. Są wycofane i nieobecni w życiu społecznym, co  powoduje, że czują się niepotrzebni.

 

W Polsce seniorzy osiągając wiek emerytalny często odchodzą na emeryturę bo nie mają dalszej możliwości pracy zawodowej. Ma to niewątpliwie związek z sytuacją ekonomiczną kraju. Niemniej jednak seniorzy na emeryturach również mogą być aktywnymi członkami społeczeństwa. Dlatego w ostatnich latach ruszyło szereg programów, również z funduszy unijnych, mających na celu aktywizację osób starszych. Pomimo tego, wciąż polskie społeczeństwo patrzy na nich z pogardą oraz niechęcią.

 

Stosunek do seniorów w Europie

W krajach europejskich stosunek do seniorów jest zdecydowanie lepszy. W Europie Zachodniej istnieje szereg organizacji pozarządowych, które zajmują się integracją ludzi starszych w społeczeństwie koordynując w skali kraju wszelkie inicjatywy wspierające seniorów. W Europie osoby starsze są wspierane i obecne w życiu społecznym. Stosunek do nich nie jest tak krytyczny jak w Polsce. Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym nie jest czymś złym i pogardzanym przez resztę społeczeństwa. Cenione jest ich doświadczenie i wiedza. Poza tym seniorzy w Europie mogą również liczyć na wsparcie materialne, co znacznie ułatwia im się rozwijać. Nikogo nie widzi jak senior na emeryturze zaczyna prowadzić swój własny biznes lub angażuje się w działalność polityczną.

 

Autorem artykułu jest firma prosenior.pl – oferująca pracę dla osób w opiece nad osobami starszymi.

Adalbert Cibor