Ochrona własności intelektualnej w firmie

1 year ago

Bezpieczeństwo firmy zapewnimy sobie dzięki ochronie wzorów przemysłowych. Można je chronić na dwa sposoby.

Po pierwsze zadbać o bezpieczeństwo przemysłowe, a po drugie o kwestie własności intelektualnej – czyli zarejestrować wzory przemysłowe w urzędzie patentowym.

 

Pierwsza czynność polega na ochronie wszystkich niejawnych informacji

Ograniczenia użytkowania naszych baz lub miejsc, które wykorzystują pracownicy do swojej pracy.

Zabezpieczenia wymagają organizacji na bardzo różnym poziomie – od kontaktu z klientem poprzez zabezpieczenia serwerowe, maszynowe, a także bezpieczeństwo wejścia do budynków i ochrony.

Także zabezpieczone muszą być usługi, które zlecamy na zewnątrz – przykładowo zewnętrzna serwerownia, bank danych, czy bank pieniędzy (co oczywiste).

Jeśli zaś chodzi o bezpieczeństwo wzorów przemysłowych to należy skorzystać z usług patentowo-prawnych świadczonych przez kancelarię patentowe.

Jedną ze specjalizujących się w tym temacie firm znajdziecie pod tym adresem: https://www.traset.pl/uslugi/wzory-przemyslowe/

Warto pamiętać o tym, że nie wszystkie wzory przemysłowe mogą zostać zarejestrowane i tym samym być chronione prawnie. Otóż zarejestrowane mogą być tylko nowe wzory przemysłowe, dlatego zawsze po ich wynalezieniu należy od razu spieszyć do rzecznika patentowego.

Pamiętajmy też że wzór podobnie jak inne znaki towarowe:

  • nie może być w ogólnym użyciu,
  • nie może być tylko modyfikacją ogólnodostępnego przedmiotu.

Wzór przemysłowy jest dziełem indywidualnym, który wykorzystujemy wyłącznie w naszym przedsiębiorstwie. Warto zasięgnąć tutaj porady ekspertów bo niektóre wzory nie są rejestrowane pomimo, że w firmie wniesiono opłatę i włożony wysiłek aby je zarejestrować.

 

Adalbert Cibor