Kiedy konieczne jest zastosowanie dźwigarów betonowych sprężonych?

1 year ago

Zwykły beton jest niewystarczający w realizacji wielu konstrukcji budowlanych. Dla uzyskania właściwej trwałości i wytrzymałości, stosuje się beton wzmacniany, w tym sprężony.

Konstrukcje żelbetowe sprężone

Konstrukcja sprężona to rodzaj konstrukcji żelbetowej (żelazobetonowej), która wzmacniana jest z użyciem kabli lub strun wprowadzających w niej siły wewnętrzne zapobiegające negatywnym skutkom obciążeń zewnętrznych. W rezultacie powstaje kablobeton lub strunobeton.

Sprężenie konstrukcji żelbetowych w korzystny wpływa na ich wytrzymałość i trwałość, szczególnie w przypadku konstrukcji posiadających większe rozpiętości.

Tego rodzaju rozwiązanie stosowane jest także przy realizacji dźwigarów – poziomych lub ukośnych elementów, które najczęściej używane są do stropów, dachów, mostów.

Prefabrykowane sprężone dźwigary betonowe

Dźwigary betonowe o konstrukcji sprężonej najczęściej wytwarzane są w wytwórniach prefabrykatów. Jako elementy prefabrykowane cechują się:

– wysoką jakością wykonania,
– powtarzalnością,
– szybkością produkcji,
– krótkim czasem montażu,
– skróceniem czasu trwania inwestycji,
– możliwością stosowania niezależnie od warunków pogodowych.

Prefabrykowane dźwigary betonowe sprężone produkowane są zgodnie z dokumentacją projektową w wytwórniach i dostarczane na plac budowy, gdzie montowane są z użyciem sprzętu ciężkiego.

Kiedy konieczne jest wykorzystanie dźwigarów sprężonych z betonu?

Dźwigary sprężone ze względu na proces produkcji z użyciem metody sprężenia znalazły zastosowanie w realizacji konstrukcji o dużych rozpiętościach – zazwyczaj około 30 metrów, lecz możliwe jest również wykonanie dźwigarów dłuższych.

Zastosowanie standardowych dźwigarów żelbetowych bez wzmocnienia metodą sprężenia nie jest polecane przy dużych rozpiętościach. Duże siły oddziałujące na konstrukcję mogą prowadzić do katastrofy budowlanej.

Zatem dźwigary betonowe sprężone cechują się wyższą wytrzymałością i trwałością, co poszerza ich zastosowanie w budownictwie, w tym głównie przy realizacji budynków o dużych rozpiętościach.

Przykładowe zastosowanie dźwigarów prefabrykowanych

Dźwigary sprężone najczęściej służą do realizacji obiektów halowych – hale magazynowe, centra logistyczne, hale produkcyjne w różnych branżach. Także wykorzystywane są one w budownictwie infrastrukturalnym, w tym przy budowie mostów.

Gdy ważna jest wytrzymałość i trwałość obiektów o dużych rozpiętościach, prefabrykowane dźwigary betonowe sprężone stanowią najlepszy wybór.

Więcej informacji znajdziesz na stronie dźwigary betonowe sprężone http://www.fabudwkb.com.pl/.

Adalbert Cibor